Про нас

Мистецько-Терапевтичний Центр „Непротоптана Стежина” це благодійна організація, яка розвиває творчий рух неповносправних осіб, педагогів та волонтерів, які через систематичну організацію та участь у мистецьких заходах мають можливість розвинути свою особистість та свої здібності в образотворчому, театральному та інших мистецьких напрямках, а також сприяти інтеграції людей з особливими потребами в суспільство.

ЗАВДАННЯ:
• Надати неповносправним особам можливість розвивати свої мистецькі здібності
• Інтегрувати за допомогою мистецьких акцій неповносправних осіб у суспільство
• Розвивати волонтерський рух
• Проводити семінари, тренінги для педагогів та волонтерів, які працюють і хочуть працювати з неповносправними особами
• Повідомляти громадськість про неповносправних осіб, їх можливості та творчі здібності
• Підтримувати родини неповносправних осіб; інтегрувати їх у реалізацію мистецької програми

СТАТУС:
Місцева добровільна недержавна неприбуткова організація

ІСТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ:
Організація працює від 2000 року, а офіційно зареєстрована у 2002 році. Свою діяльність розпочинала як група активних батьків неповносправних осіб, які хотіли перш за все інтегрувати своїх дітей в суспільство. Ще до того, як організація була офіційно зареєстрована, було організовано перші 3 мистецькі акції за участю людей з особливими потребами.
Загальна модель організації роботи була перейнята у польських колег, які в перші роки існування організації активно приймали участь у її розбудові, зокрема, через проведення тренінгів та навчань.

РЕСУРСИ ОРГАНІЗАЦІЇ:
Основним ресурсом організації є напрацьовані методології роботи по впровадженню методу мистецької реабілітації, тренінгової роботи спрямованої на загальний розвиток волонтерів та на кваліфікаційний ріст педагогів. Кількість членів організації є стабільною: близько 10 основних організаторів, 25-40 волонтерів та понад 20 прихильників. Наступним ресурсом є волонтери, які є молодими людьми з розвиненими навичками організації, співпраці з неповносправними людьми та один одним. Всеукраїнські зв`язки з іншими організаціями, які займаються творчою реабілітацією по Україні та за кордоном створює нові можливості розвитку завдяки обміну досвідом, спільній дії в напрямку подолання адміністративних
та фінансових перешкод.

ДІЯЛЬНІСТЬ:
Основна діяльність організації полягає у проведенні щорічного циклу мистецьких заходів за участю людей з особливими потребами. Наступною ланкою є проведення тренінгів-навчань для волонтерів та педагогів; активно розвивається новий напрямок – робота з батьками неповносправних осіб.

Праця з неповносправними:
Організація циклу митецьких акцій протягом року: поетична зустріч, фестиваль пісні музики та танцю, театральний фестиваль, художні виставки, виставки фотографій. Цикл мистецьких акцій розпочинається паралельно з навчальним роком і триває до його закінчення.
Кожного року всі мистецькі заходи Непротоптаної стежини пов’язані однією темою: “Світ природи” (2001/2002), ”Лицарство” (2002/2003), ”Космос” (2003/2004), ”Театр” (2004/2005), ”Гори” (2005/2006), ”Цирк” (2006/2007), „Світ води” (2007/2008), „Казковий світ” (2008/2009), „Стихії” (2009/2010), Подорож у часі (2010/2011)

При центрі займається інтеграційний чорний театр „Антінея”, який об’єднує 9 неповносправних осіб та їх батьків. Театр працює в техніці чорного театру, активно приймає участь у різних мистецьких акціях.

Праця з сім’ями, які виховують неповносправну особу та багатодітними родинами:
проведення творчих навчань для родин, які виховують непосновправну особу та багатодітних сімей; проведення фестивалю родинної творчості «Берегиня».

Праця з волонтерами:
Волонтерський рух при організації розпочав свою роботу у 2001 році з кількох людей. Сьогодні це сформована структура, учасниками якої є школярі, студенти різних ВНЗ-ів та інші люди доброї волі. Головною ідеєю волонтеріату є саморозвиток через допомогу іншим.

Праця з педагогами:
Для людей, які працюють з неповносправними особами у мистецькому напрямку, педагогів, Непротоптана стежина разом зі своїми партнерами організовує театральні навчання в Україні та за кордоном. Здобуття нових навичок і технік, інновації у сфері праці з неповносправними особами є важливим етапом на шляху реформування суспільної свідомості щодо неповносправних осіб.

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ ТА ЗАХОДИ:
За останні дев’ять років організація провела такі заходи (частина з них була фінансована а рамках проектів, частина – завдяки локальносу фандрейзингу):

10 поетичних зустрічей та літературних читань;
10 міжнародних конкурсів емблеми;
9 міжнародних фестивалів пісні, музики та танцю;
9 міжнародних театральних фестивалів;
4 фестивалі родинної творчості „Берегиня”;
понад 20 виставок дитячих художніх робіт;
понад 5 виставок фотографій;
2 фотоконкурси для студентів «Театр в об’єктиві»;
1 форум громадських організацій; понад 5 семінарів;
5 літніх навчальних таборів для волонтерів;
понад 30 тренінгів-навчань для волонтерів;
понад 25 тренінгів-навчань для педагогів;
організація була співорганізатором 2 науково-практичних конференцій в м. Києві на базі НУ «Києво-Могилянська академія» на тему театро-терапії.

За ці роки не було відмінено проведення жодного заходу не зважаючи на фінансово-економічну кризу у 2008 році та довготривалі карантини у 2009 році. Заходи стали невід’ємною частиною життя організацій Львова, Львівської області, які працюють з ЛОП в напрямку творчої реабілітації.